Indicatori de realizare Valoare la sfarsitul perioadei de implementare a activitatilor proiectului
Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza de sprijin (ENI) 3
Valoarea contributiei private in proiect eligibile si neeligibile (lei) 509.565,25
Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) – publicate in BOPI (sau in reviste echivalente din alte tari) 4
Indicatori de rezultat Valoare la sfarsitul perioadei de implementare
Publicatii stiintifice rezultate din proiect (numar articole) 4
Co-publicatii stiintifice public-private (numar articole) 3
Numar propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020 2


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României