Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu 05.09.2016 proiectul cu titlul "Tehnici neconventionale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice si nonchimice", acronim ULTRA – MINT Technologies, ID P_37_471, in baza contractului de finantare nr. 47/05.09.2016 incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC).

Proiectul este finantat in cadrul POC, Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD.

Obiectivul general al proiectului ULTRA – MINT Technologies este crearea unui nucleu de competenta stiintifica si tehnologica de inalt nivel care sa permita studierea efectului ultrasunetelor si/sau microundelor asupra unor procese nonchimice, chimice sau biologice.

Valoarea totala a proiectului este de 8.165.821,41 lei, din care valoarea totala eligibila nerambursabila este de 7.656.256,16 lei.

Durata contractului de finantare este de 48 luni.

Cele mai relevante rezultatele prevazute a fi obtinute prin implementarea proiectului sunt:
• Elaborarea unor modele experimentale care vor viza: extractia componentilor valorosi din plante, prelucrarea biomasei in vederea utilizarii acesteia in biorafinarii, etc.;
• Depunerea a 4 cereri de brevete;
• Publicarea a min.7 articole ISI bazate pe rezultatele cercetarii;
• Organizarea a trei workshop-uri prin intermediul carora vor fi cunoscute rezultatele intermediare obtinute prin implementarea proiectului;
• Elaborarea si depunerea a minim 2 propuneri de proiecte in cadrul programului Orizont 2020.


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României